Dieta-System poradnia dietetyczna

Polityka prywatności

 1. Korzystanie ze strony www.dieta-system.pl, w szczególności wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy, wypełnienie formularza zamówienia i/lub ankiety może wymagać podania takich danych jak: imię i nazwisko, adres e-mail, a w przypadku zamawiania konsultacji również: informacje o sposobie odżywiania, informacje o sposobie spędzania czasu wolnego i aktywności fizycznej, informacje o rodzaju wykonywanej pracy oraz informacje dot. życia prywatnego, które mogą mieć wpływ na realizację planu żywieniowo-treningowego, parametry fizyczne takie jak wzrost i waga.
 2. W przypadku zamawiania konsultacji i innych rodzajów współpracy dietetycznej, użytkownik może zostać poproszony również o podanie danych szczególnie chronionych w postaci informacji o ich płci i stanie zdrowia. Dane szczególnie chronione zbierane i przetwarzane są tylko do celów odpowiedniego, zalecanego dla stanu zdrowotnego organizmu przygotowania planów żywieniowego, zgodnie z art. 9 RODO, ust. 2.
 3. Administratorem danych osobowych są: Joanna Zimna (Poradnia Dietetyczna Dieta System, ul Mazurska 3, 62-300 Września. NIP 7891612457 REGON 302127534) kontakt: dieta-system@wp.pl
 4. Dodatkowo administratorem danych osobowych związanych z produktem ,,Poradnia Dietetyczna Dieta System” Joanna Zimna (Poradnia Dietetyczna Dieta System, ul Mazurska 3, 62-300 Września. NIP 7891612457 REGON 302127534) prowadzana sklep internetowy Poradnia Dietetyczna Dieta System.
 5. Niepodanie wymaganych danych podczas wypełniania formularza kontaktowego, ankiety/zamówienia uniemożliwi kontakt z właścicielami strony www.dieta-system.pl oraz dokonanie zamówienia konsultacji i innych rodzajów współpracy dietetycznej.
 6. Przekazane nam dane będą wykorzystywane wyłącznie do celu, w jakim zostały przekazane, czyli do odpowiedzi na wysłane zapytanie, oraz zrealizowania zamówienia, czyli przygotowania planu żywieniowego.
 7. Administrator zbiera dane z należytą starannością, na czas wykonania czynności wskazanych w punkcie 4 i realizacji wynikających z tych czynności usług.
 8. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych zostały wdrożone procedury wewnętrzne określone przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., których celem jest uniemożliwienie udostępnienia tych danych osobom nieupoważnionym.
 9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (np. organom ścigania).
 11. Zebrane dane osobowe, z wyłączeniem danych szczególnie chronionych, mogą, w związku z realizacją czynności wymienionych w punkcie 4. zostać powierzone przez Administratora danych osobowych podmiotom trzecim, które są Procesorami tych danych osobowych tylko jeśli Administrator zawarł z tymi podmiotami umowy powierzenia danych osobowych.
 12. Każdy Procesor ma prawo przetwarzać powierzone dane osobowe tylko w imieniu Administratora i w celu wyraźnie określonym w wskazanych wyżej umowach powierzenia. Procesorami danych osobowych są współpracujące z Administratorem kancelarie rachunkowe, firmy hostingowe oraz operatorzy innych usług, niezbędnych do wykonywania czynności wskazanych w punkcie 4.
 13. Każda osoba fizyczna, która przekazała dane poprzez stronę studiodietetyki.com ma prawo dostępu do tych danych, a także do ich modyfikacji, usunięcia i zażądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Każda osoba, która przekazała swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Dane użytkowników strony dieta-system.pl mogą podlegać profilowaniu w celach marketingowych, w tym do wyświetlania najlepiej dopasowanych treści do oczekiwań użytkownika, przy wykorzystaniu zewnętrznych mechanizmów analitycznych opierających swoje działanie o zbierane pliki cookies, takich jak Google Analytics, Google Adwords, mechanizm Piksel Facebooka i inne. Na stronie dieta-system.pl  wykorzystywane są tylko te mechanizmy, których właściciele posiadają certyfikaty, procedury lub inne formy potwierdzenia przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi na terenie UE przepisami o ochronie danych osobowych.
 15. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na profilowanie, powinien opuścić stronę www.dieta-system.pl oraz usunąć pliki cookies z przeglądarki. Użytkownik może usunąć pliki cookie Google na swoim koncie w sekcji Ustawienia reklam: https://myaccount.google.com/privacy#ads i ograniczyć emisję reklam, a także usunąć swoje dane z bazy Analytics, korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 16. Dane osobowe będą zbierane i przechowywane z zachowaniem należytej staranności.
 17. Dane w formie elektronicznej będą przechowywane na zabezpieczonych hasłami urządzeniach, nośnikach oraz w systemach informatycznych dzierżawionych przez Administratora od Procesorów danych osobowych – firm hostingowych na podstawie odrębnych umów.
 18. Dane w formie papierowej będą przechowywane zamkniętych na klucz szafach w pomieszczeniach, do których dostęp będą miały jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
 19. Dane będą przechowywane od momentu ich przekazania i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu zakończenia realizacji czynności wymienionych w punkcie 2, maksymalnie do czasu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora lub dłużej, jeśli wymagają tego odrębne przepisy, w szczególności: dane księgowe – do 5 lat od daty wystawienia dokumentów.

Pliki cookies

 1. Strona www.dieta-system.pl zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu (administratorzy strony www.dieta-system.pl) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
 7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
 10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl